HASZNÁLATI FELTÉTELEK
Ezt a weboldalt a TÚRAVADÁSZ™ üzemelteti. Az oldalon a „mi”, „mi” és „mieink” kifejezések a TÚRAVADÁSZ™-ra vonatkoznak. A TÚRAVADÁSZ™ kínálja ezt a weboldalt, beleértve az ezen az oldalon elérhető összes információt, eszközt és szolgáltatást, azzal a feltétellel, hogy elfogadja az itt közölt összes feltételt, szabályzatot és megjegyzést. Azzal, hogy meglátogatja oldalunkat és/vagy vásárol tőlünk valamit, részt vesz a "Szolgáltatásunkban", és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket ("Szolgáltatási feltételek", "Feltételek"), beleértve a további feltételeket és szabályzatokat is. itt hivatkozva és/vagy hiperhivatkozással elérhető. A jelen Szolgáltatási feltételek a webhely minden felhasználójára vonatkoznak, beleértve korlátozás nélkül azokat a felhasználókat, akik böngészők, szállítók, vásárlók, kereskedők és/vagy tartalomszolgáltatók. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt hozzáférne vagy használja weboldalunkat. Az oldal bármely részének elérésével vagy használatával Ön beleegyezik a jelen Szolgáltatási feltételek betartásába. Ha nem ért egyet a jelen szerződés minden feltételével, akkor nem léphet be a weboldalra, és nem vehet igénybe semmilyen szolgáltatást. A vállalkozás cégjegyzékszáma: 48745990. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek ajánlatnak minősülnek, az elfogadás kifejezetten a jelen Általános Szerződési Feltételekre korlátozódik. Az aktuális áruházhoz hozzáadott minden új funkcióra vagy eszközre szintén a Szolgáltatási feltételek vonatkoznak. Ezen az oldalon bármikor megtekintheti az Általános Szerződési Feltételek legújabb verzióját. Fenntartjuk a jogot a jelen Szolgáltatási feltételek bármely részének frissítésére, megváltoztatására vagy cseréjére azáltal, hogy frissítéseket és/vagy változtatásokat teszünk közzé weboldalunkon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, nincs-e benne változás. A változtatások közzétételét követően a webhely további használata vagy hozzáférése a változtatások elfogadását jelenti. Üzletünknek a Shopify Inc. ad otthont. Ők biztosítják számunkra az online e-kereskedelmi platformot, amely lehetővé teszi termékeink és szolgáltatásaink értékesítését Önnek.
  
1. RÉSZ – ONLINE ÁRUHÁZ FELTÉTELEI
A jelen Szolgáltatási feltételek elfogadásával Ön kijelenti, hogy legalább nagykorú a lakóhelye szerinti államban vagy tartományban, vagy nagykorú a lakóhelye szerinti államban vagy tartományban, és hozzájárult ahhoz, hogy engedélyezze bármely kiskorú eltartottjának az oldal használatát. Nem használhatja termékeinket semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra, és a Szolgáltatás használata során nem sértheti meg a joghatósága alá tartozó törvényeket (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi törvényeket). Tilos férgeket, vírusokat vagy romboló jellegű kódokat továbbítani. A Feltételek bármelyikének megsértése vagy megsértése a Szolgáltatások azonnali megszüntetését vonja maga után.
  
2. SZAKASZ – ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
Fenntartjuk a jogot, hogy a szolgáltatást bárkitől, bármilyen okból bármikor megtagadjuk. Ön tudomásul veszi, hogy tartalma (a hitelkártyaadatokat nem beleértve) titkosítatlanul továbbítható, és (a) különféle hálózatokon keresztül továbbítható; és (b) a csatlakozó hálózatok vagy eszközök műszaki követelményeinek való megfelelés és az azokhoz való igazodás módosításai. A hálózaton keresztüli átvitel során a hitelkártyaadatok mindig titkosítva vannak. Ön beleegyezik abba, hogy kifejezett írásos engedélyünk nélkül nem reprodukálja, sokszorosítja, másolja, adja el, adja tovább vagy használja ki a Szolgáltatás bármely részét, a szolgáltatás használatát, a Szolgáltatáshoz való hozzáférést vagy a szolgáltatást nyújtó webhelyen található bármely kapcsolatfelvételt. . A jelen megállapodásban használt címsorok csak a kényelem kedvéért szerepelnek, és nem korlátozzák vagy más módon nem befolyásolják a jelen Feltételeket.
  
3. SZAKASZ – AZ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA, TELJESSÉGE ÉS IDŐSZERŰSÉGE
Nem vállalunk felelősséget, ha az ezen az oldalon elérhető információk nem pontosak, teljesek vagy aktuálisak. Az ezen az oldalon található anyagok csak általános tájékoztatást szolgálnak, és nem támaszkodhatnak rájuk, és nem használhatók kizárólagos döntések alapjául az elsődleges, pontosabb, teljesebb vagy időszerűbb információforrások megkérdezése nélkül. Az ezen az oldalon található anyagokra való bármilyen támaszkodás a saját felelősségére történik. Ez a webhely bizonyos történelmi információkat tartalmazhat. A történelmi információk szükségszerűen nem aktuálisak, és csak tájékoztatásul szolgálnak. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az oldal tartalmát bármikor módosítsuk, de nem vagyunk kötelesek frissíteni az oldalunkon található információkat. Ön elfogadja, hogy az Ön felelőssége az oldalunkon bekövetkezett változások figyelemmel kísérése.
  
4. SZAKASZ – A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ÁRAK MÓDOSÍTÁSA
Termékeink árai előzetes értesítés nélkül változhatnak. Fenntartjuk a jogot, hogy a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét vagy tartalmát) bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük. Nem vállalunk felelősséget Ön vagy harmadik fél felé a Szolgáltatás módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy leállításáért.
 
5. SZAKASZ – TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK (ha van)
Bizonyos termékek vagy szolgáltatások kizárólag online érhetők el a weboldalon keresztül. Ezeknek a termékeknek vagy szolgáltatásoknak korlátozott mennyisége lehet, és csak a visszaküldési szabályzatunknak megfelelően lehet visszaküldeni vagy cserélni. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban jelenítsük meg termékeink áruházban megjelenő színeit és képeit. Nem tudjuk garantálni, hogy számítógépe monitorának bármely színe pontos lesz. Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek termékeink vagy Szolgáltatásaink értékesítését bármely személyre, földrajzi régióra vagy joghatóságra korlátozni. Ezt a jogunkat eseti alapon gyakorolhatjuk. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy korlátozzuk az általunk kínált termékek vagy szolgáltatások mennyiségét. A termékleírások vagy a termékárak bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak, saját belátásunk szerint. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármely termék gyártását bármikor leállítsuk. Bármely termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó, ezen az oldalon tett ajánlat érvénytelen ott, ahol ez tiltott. Nem garantáljuk, hogy az Ön által vásárolt vagy beszerzett termékek, szolgáltatások, információk vagy egyéb anyagok minősége megfelel az Ön elvárásainak, vagy a Szolgáltatásban előforduló hibákat kijavítják.

6. SZAKASZ – A SZÁMLÁZÁSI ÉS SZÁMLAINFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA
Fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítsunk minden tőlünk leadott megrendelést. Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy törölhetjük a személyenként, háztartásonként vagy rendelésenként vásárolt mennyiséget. Ezek a korlátozások magukban foglalhatják az ugyanazon ügyfélszámlával vagy ugyanazon ügyfélszámla alatt leadott rendeléseket, ugyanazt a hitelkártyát és/vagy az azonos számlázási és/vagy szállítási címet használó rendeléseket. Abban az esetben, ha módosítunk vagy törölünk egy megrendelést, megpróbálhatjuk értesíteni Önt a megrendeléskor megadott e-mail és/vagy számlázási cím/telefonszám segítségével. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk vagy megtiltsuk azokat a megrendeléseket, amelyeket saját megítélésünk szerint kereskedők, viszonteladók vagy forgalmazók adtak le. Ön vállalja, hogy aktuális, teljes és pontos vásárlási és számlainformációkat ad meg minden üzletünkben történő vásárlás esetén. Ön beleegyezik abba, hogy haladéktalanul frissíti fiókját és egyéb adatait, beleértve az e-mail-címét és a hitelkártyaszámát, valamint a lejárati dátumokat, hogy végrehajthassuk tranzakcióit, és szükség esetén kapcsolatba léphessünk Önnel. További részletekért tekintse át Visszaküldési szabályzatunkat.

7. SZAKASZ – OPCIONÁLIS ESZKÖZÖK
Hozzáférést biztosíthatunk Önnek harmadik féltől származó eszközökhöz, amelyeket sem felügyelünk, sem nem rendelkezünk ellenőrzéssel vagy bemenettel. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy hozzáférést biztosítunk az ilyen eszközökhöz, „ahogy vannak” és „ahogy elérhetőek”, mindenféle garancia, nyilatkozat vagy feltétel nélkül, és minden jóváhagyás nélkül. Semmilyen felelősséget nem vállalunk a harmadik féltől származó opcionális eszközök használatából eredően vagy azzal kapcsolatosan. A webhelyen keresztül kínált opcionális eszközök Ön általi használata teljes mértékben az Ön kockázatára és belátása szerint történik, és gondoskodnia kell arról, hogy ismerje és jóváhagyja azokat a feltételeket, amelyek alapján az érintett harmadik fél szolgáltató(k) biztosítják az eszközöket. A jövőben új szolgáltatásokat és/vagy funkciókat is kínálhatunk a weboldalon keresztül (beleértve az új eszközök és források kiadását). Az ilyen új funkciókra és/vagy szolgáltatásokra is a jelen Szolgáltatási feltételek vonatkoznak.

8. SZAKASZ – HARMADIK SZEMLE LINKEK
A Szolgáltatásunkon keresztül elérhető bizonyos tartalmak, termékek és szolgáltatások tartalmazhatnak harmadik felektől származó anyagokat. A webhelyen található harmadik felek hivatkozásai olyan harmadik felek webhelyeire irányíthatják Önt, amelyek nem állnak kapcsolatban velünk. Nem vagyunk felelősek a tartalom vagy a pontosság vizsgálatáért vagy értékeléséért, és nem vállalunk garanciát és nem vállalunk felelősséget harmadik felek anyagaiért vagy webhelyeiért, vagy harmadik felek bármely más anyagáért, termékéért vagy szolgáltatásáért. Nem vállalunk felelősséget az áruk, szolgáltatások, erőforrások, tartalom megvásárlásával vagy használatával kapcsolatos károkért vagy károkért, vagy bármely más, harmadik fél webhelyével kapcsolatos tranzakcióval kapcsolatban. Kérjük, gondosan tekintse át a harmadik fél irányelveit és gyakorlatát, és győződjön meg arról, hogy megértette azokat, mielőtt bármilyen tranzakciót végrehajtana. A harmadik fél termékeivel kapcsolatos panaszokat, követeléseket, aggályokat vagy kérdéseket a harmadik félhez kell intézni.

9. SZAKASZ – FELHASZNÁLÓI MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS EGYÉB BENYÚJTÁSOK
Ha kérésünkre bizonyos konkrét pályaműveket (például pályázati pályaműveket) küld, vagy kérésünk nélkül kreatív ötleteket, javaslatokat, javaslatokat, terveket vagy egyéb anyagokat küld online, e-mailben, postai úton, ill. ellenkező esetben (együttesen "megjegyzések"), Ön beleegyezik abba, hogy az Ön által nekünk továbbított megjegyzéseket bármikor korlátozás nélkül szerkeszthetjük, lemásolhatjuk, közzétehetjük, terjeszthetjük, lefordíthatjuk és más módon bármilyen médiában felhasználhatjuk. Nem vagyunk és nem is leszünk kötelesek (1) bármilyen megjegyzést bizalmasan kezelni; (2) kártérítést fizetni bármilyen megjegyzésért; vagy (3) válaszolni bármilyen megjegyzésre. Felügyelhetjük, szerkeszthetjük vagy eltávolíthatjuk azokat a tartalmakat, amelyekről saját belátásunk szerint jogellenesek, sértőek, fenyegetőek, de nem vagyunk kötelesek.
 
10. SZAKASZ – SZEMÉLYES ADATOK

A személyes adatoknak az áruházon keresztül történő elküldésére adatvédelmi szabályzatunk vonatkozik. Adatvédelmi szabályzatunk megtekintéséhez.

11. SZAKASZ – HIBÁK, PONTOSSÁGOK ÉS KIhagyások
Esetenként előfordulhatnak olyan információk az oldalunkon vagy a Szolgáltatásban, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy kihagyásokat tartalmazhatnak, amelyek a termékleírásokhoz, árakhoz, promóciókhoz, ajánlatokhoz, termékszállítási díjakhoz, szállítási időkhöz és elérhetőséghez kapcsolódnak. Fenntartjuk a jogot az esetleges hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására, valamint az információk megváltoztatására vagy frissítésére vagy a rendelések törlésére, ha a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon található bármely információ pontatlan, előzetes értesítés nélkül (beleértve a rendelés leadását is). . Nem vállalunk kötelezettséget a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon található információk frissítésére, módosítására vagy pontosítására, ideértve korlátozás nélkül az árazási információkat is, kivéve, ha azt jogszabály írja elő. A Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó webhelyen alkalmazott meghatározott frissítési vagy frissítési dátum nem tekinthető annak jelzésének, hogy a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó webhelyen található összes információ módosult vagy frissült.

12. SZAKASZ – TILTOTT FELHASZNÁLÁSOK
A Szolgáltatási feltételekben meghatározott egyéb tilalmakon kívül Önnek tilos a webhelyet vagy annak tartalmát használni: (a) bármilyen jogellenes célra; (b) másokat jogellenes cselekmények végrehajtására vagy abban való részvételre kérni; (c) megsérteni bármely nemzetközi, szövetségi, tartományi vagy állami szabályozást, szabályt, törvényt vagy helyi rendeletet; (d) szellemi tulajdonjogaink vagy mások szellemi tulajdonjogainak megsértése vagy megsértése; (e) nem, szexuális irányultság, vallás, etnikai hovatartozás, faj, kor, nemzeti származás vagy fogyatékosság alapján zaklatni, bántalmazni, sértegetni, ártani, rágalmazni, rágalmazni, becsmérelni, megfélemlíteni vagy megkülönböztetni; f) hamis vagy félrevezető információk benyújtása; (g) vírusok vagy bármely más típusú rosszindulatú kód feltöltése vagy továbbítása, amely bármilyen módon felhasználható vagy felhasználható, ami befolyásolja a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely, más webhelyek vagy az Internet funkcionalitását vagy működését; (h) mások személyes adatainak gyűjtésére vagy nyomon követésére; (i) spam, adathalászat, pharm, ürügy, pók, feltérképezés vagy kaparás; (j) bármilyen obszcén vagy erkölcstelen célból; vagy (k) a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó webhely, más webhelyek vagy az internet biztonsági funkcióinak beavatkozása vagy megkerülése. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a tiltott felhasználások bármelyikének megsértése miatt megszüntessük a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal használatát.

 13. SZAKASZ – A GARANCIA KIZÁRÁSA; KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG   Nem garantáljuk, nem vállaljuk vagy garantáljuk, hogy szolgáltatásunk igénybevétele megszakítás nélkül, időben, biztonságosan vagy hibamentesen történik. Nem garantáljuk, hogy a szolgáltatás használatából származó eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek. Ön beleegyezik abba, hogy időről időre határozatlan időre eltávolíthatjuk a szolgáltatást, vagy bármikor, előzetes értesítés nélkül törölhetjük a szolgáltatást. Ön kifejezetten elfogadja, hogy a szolgáltatást az Ön kizárólagos kockázatára használja, vagy nem tudja használni. A szolgáltatást, valamint a szolgáltatáson keresztül Önnek szállított összes terméket és szolgáltatást (kivéve az általunk kifejezetten megjelölt eseteket) „ahogy van” és „ahogy rendelkezésre áll” az Ön használatára, mindenféle nyilatkozat, szavatosság vagy bármilyen kifejezett feltétel nélkül. vagy hallgatólagos, beleértve az eladhatóságra, az eladható minőségre, az adott célra való alkalmasságra, a tartósságra, a jogcímre és a jogsértés hiányára vonatkozó összes hallgatólagos garanciát vagy feltételt.

Igazgatóink, tisztségviselőink, alkalmazottaink, kapcsolt vállalkozásaink, ügynökeink, vállalkozóink, gyakornokaink, beszállítóink, szolgáltatóink vagy licencadóink semmilyen esetben sem felelősek semmilyen sérülésért, veszteségért, követelésért vagy bármilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, büntető, különleges vagy következményes kárért. bármilyen jellegű kár, beleértve, korlátozás nélkül, az elmaradt hasznot, a bevételkiesést, a kiesett megtakarításokat, az adatvesztést, a csereköltségeket vagy bármilyen hasonló kárt, akár szerződésen, jogsértésen (beleértve a hanyagságot), objektív felelősséget vagy egyéb módon, az Ön által okozott károk a szolgáltatás vagy a szolgáltatás használatával beszerzett bármely termék használata, vagy bármely más, a szolgáltatás vagy bármely termék Ön általi használatához kapcsolódó követelés benyújtása, beleértve, de nem kizárólagosan a tartalom bármely hibáját vagy kihagyását, a szolgáltatás vagy a szolgáltatáson keresztül közzétett, továbbított vagy más módon elérhetővé tett bármely tartalom (vagy termék) használatából eredő bármilyen veszteség vagy kár, még akkor is, ha ennek lehetőségéről értesítették. Mivel egyes államok vagy joghatóságok nem teszik lehetővé a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, az ilyen államokban vagy joghatóságokban felelősségünket a törvény által megengedett maximális mértékre korlátozzuk."

14. SZAKASZ – KÁRTÉRÍTÉS
Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja, megvédi és ártalmatlanná teszi az ártatlan kiskutyákat, leányvállalatainkat, leányvállalatainkat, partnereinket, tisztségviselőinket, igazgatóinkat, ügynökeinket, alvállalkozóinkat, licencadóinkat, szolgáltatókat, alvállalkozókat, beszállítókat, gyakornokokat és alkalmazottakat minden követeléstől vagy követeléstől, beleértve az ésszerű igényeket is. harmadik fél által fizetett ügyvédi díjak a jelen Szolgáltatási feltételek vagy az ezekben hivatkozott dokumentumok megsértése miatt, vagy abból erednek, hogy Ön megsértette bármely törvényt vagy harmadik fél jogait.

15. SZAKASZ – VÁLASZTHATÓSÁG
Abban az esetben, ha a jelen Szolgáltatási feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak minősül, az ilyen rendelkezés mindazonáltal a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben végrehajtható, és a végrehajthatatlan rész a jelen Feltételektől elszakadtnak tekintendő. A szolgáltatásban foglaltak szerint az ilyen megállapítás nem érinti a többi fennmaradó rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát.

16. SZAKASZ – MEGSZŰNÉS
A felek kötelezettségei és kötelezettségei, amelyek a felmondás időpontja előtt keletkeztek, a jelen szerződés megszűnését követően minden célból fennmaradnak. A jelen Szolgáltatási feltételek mindaddig hatályosak, amíg Ön vagy mi fel nem mondjuk. A jelen Szolgáltatási feltételeket bármikor felmondhatja, ha értesít minket arról, hogy nem kívánja tovább használni Szolgáltatásainkat, vagy ha abbahagyja oldalunk használatát. Ha kizárólagos megítélésünk szerint Ön elmulasztja, vagy gyanítjuk, hogy elmulasztotta betartani a jelen Szolgáltatási feltételek bármely feltételét vagy rendelkezését, a jelen szerződést bármikor felmondhatjuk előzetes értesítés nélkül, és Ön továbbra is felelős minden esedékes összegért. a felmondás időpontjáig; és/vagy ennek megfelelően megtagadhatja a hozzáférést Szolgáltatásainkhoz (vagy azok bármely részéhez).

17. SZAKASZ – SZÁLLÍTÁS
Fenntartjuk a jogot, hogy az üzleti döntéseinknek fel nem róható rendkívüli és előre nem látható események bekövetkezése esetén a szokásosnál magasabb (20-25 munkanap) szállítási határidőt becsüljünk a megvásárolt termék vagy szolgáltatás teljesítése érdekében. Vállaljuk azonban, hogy azonnal közöljük a hozzávetőleges ütemezést és a tényleges szállítási napot, amint megkapjuk a szállítmányozótól a pontos dátumot.
18. SZAKASZ – EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK
A jelen Szolgáltatási feltételekben foglalt bármely jog vagy rendelkezés gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. A jelen Szolgáltatási feltételek és az általunk ezen a webhelyen vagy a Szolgáltatással kapcsolatban közzétett bármely szabályzat vagy működési szabály alkotja a teljes megállapodást és egyetértést Ön és köztünk, és szabályozza a Szolgáltatás Ön általi használatát, felülírva minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, kommunikációt, és akár szóbeli, akár írásbeli ajánlatok Ön és köztünk (beleértve, de nem kizárólagosan a Szolgáltatási feltételek bármely korábbi verzióját). A jelen Szolgáltatási feltételek értelmezésében fellépő félreértések nem értelmezhetők a szövegező fél ellen.

19. SZAKASZ – IRÁNYADÓ JOG
A jelen Szolgáltatási feltételekre és azokra a külön megállapodásokra, amelyek alapján a szolgáltatásokat nyújtjuk Önnek, Hongkong törvényei az irányadók és azokkal összhangban kell értelmezni.

20. SZAKASZ – A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI
Ezen az oldalon bármikor megtekintheti az Általános Szerződési Feltételek legújabb verzióját. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint frissítsük, módosítsuk vagy lecseréljük a jelen Szolgáltatási feltételek bármely részét azáltal, hogy frissítéseket és változtatásokat teszünk közzé weboldalunkon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze weboldalunkat, hogy nincs-e benne változás. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosításának közzétételét követően a weboldalunk vagy a szolgáltatásunk további használata vagy hozzáférése a változtatások elfogadását jelenti.

21. SZAKASZ – ELÉRHETŐSÉGI ADATOK
Az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos kérdéseit a turavadasz@gmail.com e-mail címre várjuk.
Cégbejegyezve itt:Erdély - RO (Kérjük itt lekérni!)
 Cégjegyzékszám:48745990

SZÁLLÍTÁSI MÓDOK:

Termékeinket magyarországon bárhová szállítjuk.Az alábbiakban további információkat talál a szállítási lehetőségekről:

STANDARD SZÁLLÍTÁS:

✔︎ 1-2 munkanapon belüli szállítás

✔︎ Tartalmazza a nyomon követési számot

Biztosítással (a futár által okozott sérülés vagy veszteség esetén)

✚ Tartalmazza az értékesítés utáni támogatást

Ahhoz, hogy ellenőrizze megrendelése állapotát, egyszerűen csak be kell írnia a nyomon követési számot az erre a célra szolgáló oldalon. Ha részletesebb információra van szüksége, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot űrlapunkon keresztül, vagy lépjen kapcsolatba velünk a következő e-mail címen:turavadasz@gmail.com